สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
หมู่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-55296121     อีเมล์ :
admin@pailompitlok.go.th
Powered By WNT.CO.TH