กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
  โทรศัพท์ : 055-296-285
  โทรสาร : 055-296-121
  Website : www.pailompitlok.go.th
  Email : .......................................