ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256298,928103,393----------202,321
2561168,24350,14779,99485,35376,43684,19055,88457,64735,78253,81989,837115,987953,319
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ม.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2560   -1,155,640
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี