กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล [ 12 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 148
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม นำโดย ท่านนายกสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วงนตำบลไผ่ล้อม ข้าราชการและพนักงาน ผู้นำท้องที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงช้าง อสม. ศพด. [ 16 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 122
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม [ 16 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 116
 


 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [ 10 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 97
 
 
     


 
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 10 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 185
 


 
ถวานอาลัย [ 10 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 77
 
   1      2     (3)     4