กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ขอเชิญประชุมสภาฯ วิสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 27 ต.ค. 2560 ]  
อ่าน: 54
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2559 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 518
 
 
     


 
ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2560 วิสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 42
 


 
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2560 วิสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 45
 
 
     


 
ขอเชิญประชุมสภาฯ วิสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 46
 


 
ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 11 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 39
 
   1     (2)     3      4      5