กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การบื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562   4 ธ.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พล.ถ 75-001 สายบ้านท่ามะขาม-บ้านโพธิ์แดน หมู่ที่ 1-8   3 ธ.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562   3 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การบื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562   3 ธ.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   3 ธ.ค. 2561 10
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    27 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสงครามกับขยะจังหวัดพิษณุโลก   26 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561   12 พ.ย. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   2 พ.ย. 2561 41
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 14