กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ   28 ก.ย. 2561 15
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง   27 ก.ย. 2561 19
ประกาศสอบราคา   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต พล.ถ 75-001    18 ก.ย. 2561 12
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ   26 มี.ค. 2561 145
ประกาศสอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา-   13 ม.ค. 2561 248
ประกาศสอบราคา   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2560   6 ต.ค. 2559 23
  (1)