กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต พล.ถ 75-001 สายบ้านท่ามะขาม-บ้านโพธิฺืแดน   8 ม.ค. 2562 15
ประกาศสอบราคา   ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามะขาม-บ้านโพธิ์แดน หมู่ที่ 1 -8    14 ธ.ค. 2561 33
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พล.ถ 75-001 สายบ้านท่ามะขาม-บ้านโพธิ์แดน หมู่ที่ 1-8   3 ธ.ค. 2561 12
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    27 พ.ย. 2561 17
ประกาศสอบราคา   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง งปม.2562   1 ต.ค. 2561 26
ประกาศสอบราคา   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ต.ค. 2561 9
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ฯ   28 ก.ย. 2561 50
ประกาศสอบราคา   ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง   27 ก.ย. 2561 57
ประกาศสอบราคา   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต พล.ถ 75-001    18 ก.ย. 2561 27
  (1)     2