กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   1 พ.ย. 2560 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   1 พ.ย. 2560 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานประจำปี 2560   20 ต.ค. 2560 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   11 ต.ค. 2560 308
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   9 ต.ค. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560   6 ต.ค. 2560 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560”    5 ต.ค. 2560 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจสอบจาก สตง    30 ก.ย. 2560 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ย. 2560 197
   1      2     (3)     4      5      6      7