กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปรัมาณ 2560   6 ต.ค. 2559 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2560   29 ก.ย. 2559 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560   28 ก.ย. 2559 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 6   11 เม.ย. 2559 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   11 เม.ย. 2559 23
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)