กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชมพู   กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าน้ำพุ (แหล่งท่องแที่ยว) ม.1 บ้านชมภูใต้   16 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำคู้   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่บ้านนายพรหมมินทร์ ใจรักษ์ ถึงบ้านนางเรียม วงศ์ขวัญยืน หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   15 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโรเนียวดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๘-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5703