กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   38 0 30 พ.ย. 2561
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   60 0 30 พ.ย. 2561
อบต.หนองกุลา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   62 0 30 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก ปิดเสียงใน เว็บ   114 1 30 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย   252 1 29 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่าง   390 3 29 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดที่ไหนว่างบ้างคะ   237 1 28 พ.ย. 2561
ทต.หัวรอ ทำไมต้องปิดบังประชาชน   87 0 27 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้ายตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ หรือ จพง.พัสดุ มีที่ไหนว่างบ้างค่ะ   246 4 27 พ.ย. 2561
อบต.วังพิกุล เว็บไซต์ อบต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1084 4 26 พ.ย. 2561
อบต.ชัยนาม ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาใช้บริการของ อบต.ชัยนาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความฉปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ URL และ QR   88 0 21 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   135 0 19 พ.ย. 2561
อบต.หนองกุลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   80 0 16 พ.ย. 2561
อบต.ดอนทอง เว็บไซต์ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   418 3 15 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล   632 3 15 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นักทรัพฯ   229 1 10 พ.ย. 2561
อบต.นครชุม เขาโปโล้น   122 1 9 พ.ย. 2561
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน   97 0 9 พ.ย. 2561
อบต.เนินเพิ่ม ข้อความเทิดทูลสถาบัน   93 0 9 พ.ย. 2561
อบต.บ้านป่า ข้อความเทิดทูลสถาบัน   97 0 9 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา   127 0 8 พ.ย. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก เงินประจำตำแหน่ง   263 2 8 พ.ย. 2561
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 73