องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก