หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)