หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 


นายถนอมชัย บุตรวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
โทร : 087-571-7888
 


นายเชาว์ ยืนยาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
โทร : 061-807-9989


นายเอกทัศ สีสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
โทร : 088-044-3210
 


นายอนันท์ กุลมัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
โทร : 095-2909851