หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 


นายสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์
นายก อบต.ไผ่ล้อม
 


นายสมัย พูนชื่น
รองนายก อบต.ไผ่ล้อม


นายถนอมชัย บุตรวงษ์
รองนายก อบต.ไผ่ล้อม
 


นายพยุง โคกทอง
เลขานุการนายก อบต.ไผ่ล้อม