หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องพิมพ์ Brother HL-L๒๓๖๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑ ๕๘ ๐๐๒๑ และเครื่องพิมพ์ Epson L๓๑๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑ ๖๓ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัการเลือกตั้ง จำนวน ๒๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ CHEVROLET หมายเลขทะเบียน กต 5867 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3