หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕  สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕  สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ แห่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงผิวจราจรลงลูกรัง สายบ้านท่ามะขามแยกจากถนนลาดยางสายสันติบันเทิง ? บางกระทุ่ม ถึงที่นานายหริ่ง ศรีสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเข้าคลองปลายนา จากบ้านนายคมสัน ก้อนทองถึงคลองปลายนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านท่านา - บ้านป่ามะคาบเริมจากถนน คสล. ถึงที่นานายเฉลย ปานโต หมู่ที่ ๓ บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านยางโทนแยกจากถนนลาดยางสายบางกระน้อย ถึงหนองทุ่งทวาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านบางโทน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านหนองบอน ถึงบ้านยางโทน จากที่นานางเพียร เพ็ชรเทียน ถึงที่นานายบุญชู อ่ำบางกระทุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบอนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองตาภู่ ฝั่งด้านทิศเหนือจากประตูน้ำคลองตาภู่ ถึงที่นา นางสาวณัฐวดี แบนประเสริฐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5