หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน ๓ แห่ง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ? ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) จำนวน ๑๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีล้อ) สีแดง พร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย) ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

  (1)