หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ งปม. พ.ศ. 2563 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4234  [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ งปม. พ.ศ. 2563 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4234 ลว 9 ก.ค. 62  [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4253 ลว 9 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4252 ลว 9 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อปท. ฯ ที่ พล 0023.3/ว 4239 ลว 9 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4238 ลว 8 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4236 ลว 9 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ \\\"นครแม่สอด อากาซาเกมส์\\\" ที่ พล 0023.3/ว 561 ลว 9 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
แจ้งรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท.ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 560 ลว 9 ก.ค. 62 [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
แจ้งการโอนจัดสรร งปม. เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4225 ลว 8 ก.ค. 62 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
แจ้งโอนจัดสรร งปม. อุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4224 ลว 8 ก.ค. 62 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 718