หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโายยุงลาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4967 ลว 9 ส.ค. 62 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม  [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน  [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 113 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4938 ลว 8 ส.ค. 62 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 609 ลว 7 ส.ค. 62 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4911 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ที่ พล 0023.3/ว4912 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว4859 ลว. 6 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 423 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4896 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 169 
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี งปม. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4868 ลว 6 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 730