หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
การจัดส่งคู่มือการกำกับดูแล อปท. ที่ พล 0023.4/ว484 ลว 31 พ.ค. 62  [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
 
รายชื่อ อปท. ที่บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ครบถ้วน ที่ พล 0023.4/ว486 ลว 31 พ.ค. 62  [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 92 
 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Solid Waste Management Capacity for Waste Power Generation [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
 
รายงานผลการลงข้อมูลในระบบ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 485 ลว 31 พ.ค. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมรองรับกัรจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3435 ลว 31 พ.ค. 62  [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 190 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3433 ลว 31 พ.ค. 62 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว478 ลว 30 พ.ย. 62  [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
แจ้งเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว479 ลว 30 พ.ค. 62  [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 161 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ที่ พล 0023.2/ว3366 ลว 29 พ.ค. 62  [ 29 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 132 
 
การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/2 3304 ลว 27 พ.ค. 62  [ 28 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 187 
 
โครงการอบรมหลักสูตร \\\"ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ \\\" [ 28 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 125 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 709