หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ที่ พล 0023.5/ว5785 ลว 8 กย 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 114 
โอนเงินรางวัลจรจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/13212 ลว. 8 กย 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 90 
การแจกจ่ายข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบ infographic ที่ พล 0023.1/ว 486 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563  [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 64 
ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5784 ลว 8 ก.ย. 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
ติดตามเร่งรัดการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5761 ลว 8 ก.ย. 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 73 
รายงานนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ที่ พล 0023.5/ว 483 ลว 8 กย. 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 164 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 5759 ลว 8 กย. 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 97 
ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5760 ลว 8 ก.ย. 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5751 ลว 8 ก.ย. 63 [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว 5724 ลว 3 ก.ย. 63 [ 3 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 143 
การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5725 ลว 3 ก.ย. 63 [ 3 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 129 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 866