หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เอกสารแนบ นส. ที่ พล 0037.3/ว7947 ลว. 20 ธ.ค. 53) [ 18 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1475 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๔ลว๑๒พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1004 
 
ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุดที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๑๔ลว๑๒พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1323 
 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๒๖๔๘ลว๑๒ พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1434 
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการศักยภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ที่ พล 0037.2/ว 210 ลว. 11 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1027 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร และข้าราชการ อปท.จ.พล. ที่ พล 0037.1/ว 2647 ลว 12 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1037 
 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ ๒๕๕๔ และงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ ๑ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๘ ลว. ๑๑ พ.ค.๒๕๕๔ [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1231 
 
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.1ว 2615 ลว. 10 พ.ค.54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1211 
 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ 1917/ว.157 ลว 9 พ.ค. 54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1666 
 
โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี" [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1842 
 
กำหนดการอบรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน (E-Village Profile) [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1475 
 
<< หน้าแรก...     705      706      707      708     (709)     710      711      712      713     ....หน้าสุดท้าย >> 745