หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
สำรวจตำแหน่งผู้บริหารว่าง ที่ พล 0037.2.1/ 07 ลว. 26 เม.ย 2553  [ 26 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1486 
 
เชิญประชุมสัมมนา โครงการประกวด อปท.ดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์จากขยะปี 2553 [ 23 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1103 
 
สถจ.พล โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 2553 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท. ที่ พล 0037.5/ว130 ลว. 9 เม.ย 53 [ 12 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1238 
 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 53 ที่ พล 0037.3/ ว 2128 ลว. 7 เม.ย. 53 [ 7 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 895 
 
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 53 ที่ พล0037.3/ว 1935 ลว. 30 มี.ค. 53 [ 5 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1277 
 
สถจ.พล ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 [ 5 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1158 
 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ พล 0037.3/ว 2068 ลว 2 เม.ย.53 [ 2 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 3113 
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 5 92 ลว 24 มี.ค.53 [ 26 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 2062 
 
สถจ.พล.ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. ที่พล 0037.5/ว113  [ 25 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1296 
 
เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนยายมารับราชการ ณ จ.พิษณุโลก ที่พล 0037.3/111 ลว. 24 มี.ค. 53 [ 24 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 984 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ขำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท ที่ พล 0037.3/ว 1779 ลว 23 มี.ค.53 [ 24 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1183 
 
<< หน้าแรก...     751      752      753      754     (755)     756      757      758      759     ....หน้าสุดท้าย >> 765