หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันใน ตน. ครู ผดด ศพด.ของ อปท. ที่ พล 0037.3/ ว 4097 ลว. 16 ก.ค. 55 [ 16 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 861 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ที่ พล 0037.3/ ว 4098 ลว. 16 ก.ค. 55 [ 16 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1022 
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2555 ที พล 0037.3/ว 4099 ลว. 16 ก.ค. 55 [ 16 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 939 
สนง.สรรพสามิต ได้จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท. ที่ พล 0037.5/ว285 ลว. 13 ก.ค.55 [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 804 
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครการปรับปรุง ซ่อมสร้า/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาของ อปท. ฯ ที่มท 0891.2/ว1791 ลว. 6 กค. 55 [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1075 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2 ที่ พล 0037.5/ว 275 ลว. 9 ก.ค. 55 [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 816 
การอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ฯ ที่พล 0037.3/ว 283 ลว. 13 ก.ค. 55 [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 693 
การจัดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" ที่ พล 0037.3/ว 284 ลว. 13 ก.ค. 55 [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 511 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2323 
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่่ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 55 ที่ พล 0037.3/ว 4076 ลว. 13 ก.ค. 55 [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 659 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "15 ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น" ด่วนมาก ที่ พล 0037.3/ว 4054 ลว. 12 ก.ค. 55 [ 12 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 705 
 
<< หน้าแรก...     754      755      756      757     (758)     759      760      761      762     ....หน้าสุดท้าย >> 866