หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 


นายสมพงษ์ ประสาทชัย
ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม
 


นายอนันท์ กุลมัย
รองประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม


นายพยุง โคกทอง
เลขา สภา อบต.ไผ่ล้อม
 
 


นายชุบ โคกทอง
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 1


นายวรเชษฐ์ จันทรา
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 2


นายอุเทน คงน่วม
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 2


นายเล็ก แดงชาวนา
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 3


นายทนงค์ ลำปะละ
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 3


นายสมศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม
สมาชิกสภา อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4