หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 


 
การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565  
 

ขอประชาสัมพันธ์
******************
การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
***ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ และผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ โปรดตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีหรือไม่?
***หากตรวจสอบแล้วว่าไม่เข้าบัญชี โปรดแจ้ง สำนักปลัด อบต.ไผ่ล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 055-296121

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 11.45 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 19 ท่าน