กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หรือผู้ที่มีทรัพย์สิน ที่ดิน ในเขตพื้นที่ อบต.ไผ่ล้อม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หรือผู้ที่มีทรัพย์สิน ที่ดิน ในเขตพื้นที่ อบต.ไผ่ล้อม

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม พ.ศ.2561

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ 3 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ.2561

เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงขอให้ผู้มีทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเสียภาษีตามกฎหมาย ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2561 ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม กองคลัง โทร. 055-296285 หรือ 055-296121

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 10.03 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ผู้เข้าชม 167 ท่าน