กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกส)  
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกส)

****************************************************************
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย)
- เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด   1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

***สามารถสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

โทรติดต่อสอบถาม  055- 296285 , 055-296121

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09.42 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ผู้เข้าชม 360 ท่าน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย