หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 

ขอประชาสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 น.
ณ ที่ทำการกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงขอประชาสัมพันธ์ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยเตรียมหลักฐานเอกสารไปขอรับเงิน ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ที่มารับได้ด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
2. ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ 1 ฉบับ และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลที่มารับเงินแทน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 15.51 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน