หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
สิทธิของผู้สูงอายุ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สิทธิของผู้สูงอายุ  

***********************************************                                      
               พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15.47 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน