หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  
 

ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉย หรือปฏิเสธไม่เปิดเผย หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ขอ ประชาชนจะมีสิทธิดำเนินการอย่างไร?...
          ในกรณีที่ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉยหรือปฏิเสธไม่เปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16.37 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 41 ท่าน