หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน\"  
 

โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานหลักสูตร
“การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อบรมในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 15.03 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 21 ท่าน