หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภออื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติที่ว่าง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

*******************************
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภออื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติที่ว่าง

***********************************

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก.  จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ปก/ชก.                    จำนวน  1  อัตราประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 14.23 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 134 ท่าน