หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมขยายคลองยางโทน หมู่ที่ 11 บ้านยางโทน  
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

***********************************

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมขยายคลองยางโทน
หมู่ที่ 11 บ้านยางโทน ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 10.11 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน