หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ประจำปี  ๒๕๖๓
สมัยวิสามัญ    สมัยที่  ๑   ครั้งที่   ๑
วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 16.06 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 97 ท่าน