หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 


 
โครงการฟื้นฟูทักษะศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

โครงการฟื้นฟูทักษะศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะ จัดทำโครงการฟื้นฟูทักษะศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นเงิน ๑๓,๙๕๐ บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 10.06 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 23 ท่าน