หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 

 
ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
 

ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

************************************************************

ขอเรียนเชิญ ท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 15.31 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 36 ท่าน