หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม    ประจำปี    ๒๕๖๒
สมัยวิสามัญ    สมัยที่  ๑   ครั้งที่   ๑
วันที่    ๒๔   กันยายน    ๒๕๖๒  เวลา    ๑๐.๐๐   น.
ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 14.03 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 54 ท่าน