หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
   
 
   
 

 
ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น สำนักงานสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงขอส่งสำเนาประกาศสภาองค์การส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ติดประกาศ และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย ให้ประชาชนทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 14.52 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน