หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
  
ขอเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน  
 

ด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก สังกัดกรมการข้าว มีเป้าหมายให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ศูนย์ เนื่องจากศูนย์ข้าวเป็นองค์กรที่มีความสำคัญด้าน   การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ในชุมชน และในปัจจุบันพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมยังไม่มีศูนย์ข้าวชุมชน
ในการนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมประกาศเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาสมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก    โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธ์ดี โทร 055-313118 และ          094-1549648 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 15.54 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 36 ท่าน