หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 

 
ขอประชาสัมพันธ์ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  
 

ขอประชาสัมพันธ์
***********************
คณะรัฐมนตรี มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่  28 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวผู้พิการจากเดิม  ที่ได้รับ 800 บาท  ต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาท  ต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดยให้คนพิการที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 ของเดือน ในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 1,000 บาท หากในวันที่ 1 ของเดือน  คนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 10.39 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 13 ท่าน