หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
********************************
เกี่ยวกับการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 10.33 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 8 ท่าน