หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 11.25 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน