หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
   
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขุดลอกสระบึงเตย หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 

ประชาสัมพันธ์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

*******************************************

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขุดลอกสระบึงเตย
หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน  ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 15.05 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 60 ท่าน