หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
   
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ผังที่นั่งสอบ
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ผังที่นั่งสอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2564   เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 3  อัตรา  นั้น
บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   หมวด  1  ข้อ  4  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2547  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 08.56 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 92 ท่าน