หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-121
   
 
   
 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ล้อม เป็นเงิน ๕๔,๕๐๐ บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 17.27 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 34 ท่าน