กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี 2560 วิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ประจำปี 2560
วิสมัยสามัญ   สมัยที่  3   ครั้งที่  1
ในวันที่ 30  ตุลาคม   2560
เวลา  10.00  น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 13.25 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 105 ท่าน