กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
   
 
   
 
 
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี  สมัยที่ 4   ครั้งที่  1
ในวันที่ 29  ธันวาคม   2560
เวลา  10.00  น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 13.32 น. โดย คุณ พรพรรณ ขวัญคุ้ม

ผู้เข้าชม 195 ท่าน