หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์..อบต.ไผ่ล้อมจะเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรือนในหมู่ที่ 1-11 ตำบลไผ่ล้อม   13 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกจากท่าน จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    18 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2562   2 ต.ค. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   25 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศ การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 11    23 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองห้วยแก้ว    23 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลาะคลองแหนหลังวัดท่านา    23 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562   4 ก.ย. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21