หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  13 ต.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  8 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับเลือกตั้ง สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และนายกองค์กาสรบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  6 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  6 ต.ค. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  6 ต.ค. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  1 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับ คู่มือประชาชน เพื่อการลดขยะอันตรายในชุมชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดการขยะแก่ประชาชน   25 ส.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลไผ่ล้อม ทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปทิ้งในถังขยะสีแดงที่ทางอบต.จัดไว้ตามจุดของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรอการเก็บขน  25 ส.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC)  1 ก.ค. 2564 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25