หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-571-7888
   
 
   
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   1 พ.ค. 2566 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือน เมษายน 2566   28 เม.ย. 2566 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน    28 เม.ย. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ สำหรับการติดประกาศ 15 วัน    21 มี.ค. 2566 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15%   21 มี.ค. 2566 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566   16 มี.ค. 2566 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจัดทำแผน่พับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   16 มี.ค. 2566 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การออกให้บริหารรับชำระภาษีป้าย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    7 มี.ค. 2566 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เรื่อง ป้องกันอย่างไร? ให้ปลอดภัย จากภัยฝุ่นละออง PM2.5   16 ก.พ. 2566 34
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35