หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2562   2 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   25 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศ การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 11    23 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองห้วยแก้ว    23 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลาะคลองแหนหลังวัดท่านา    23 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561   4 ก.ค. 2562 993
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สูงอายุ และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   27 มิ.ย. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สูงอายุ และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    30 เม.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมเสนอราคาซื้อซากพัสดุครุภันฑ์ชำรุด จำนวน 124 รายการ   29 มี.ค. 2562 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13