หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สูงอายุ และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562    30 เม.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   4 ก.พ. 2562 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2562   31 ม.ค. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กล้วย (นิทรรศการกล้วย) ของดีตำบลไผ่ล้อม   19 ธ.ค. 2561 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการพิจารณากลั่นรองประเมินค่ารายปี ประจำปี 2562   17 ธ.ค. 2561 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี (แบบ กค. 2) ประจำปีงบประมาณ 2562   17 ธ.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   17 ธ.ค. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การบื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562   4 ธ.ค. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562   3 ธ.ค. 2561 51
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9