หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กล้วย (นิทรรศการกล้วย) ของดีตำบลไผ่ล้อม   19 ธ.ค. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการพิจารณากลั่นรองประเมินค่ารายปี ประจำปี 2562   17 ธ.ค. 2561 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี (แบบ กค. 2) ประจำปีงบประมาณ 2562   17 ธ.ค. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   17 ธ.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การบื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562   4 ธ.ค. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562   3 ธ.ค. 2561 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การบื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562   3 ธ.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   3 ธ.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสงครามกับขยะจังหวัดพิษณุโลก   26 พ.ย. 2561 120
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 11