หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-8991
   
 
   
 
  หมวดข่าว :กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์ รายงานดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 ต.ไผ่ล้อม   5 ต.ค. 2563 10
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 16
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 15
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 25
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักวัยใสปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  30 ก.ย. 2563 25
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาความรู้แกนนำอสม.และค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เขตรพ.สต.บ้านบึงช้าง  30 ก.ย. 2563 10
หลักประกันสุขภาพ   โครงการการดาเนินงานโรคไม่ติดต่อ รพ.สต. ไผ่ล้อม  30 ก.ย. 2563 5
หลักประกันสุขภาพ   โครงการฟื้นฟูทักษะศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 4
หลักประกันสุขภาพ   อบต.ไผ่ล้อม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการ ใช้ปิ่นโตบรรจุอาหาร แทนถุงพลาสติก  10 ก.ค. 2563 12
  (1)     2