หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร อบต.ไผ่ล้อม
ที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1
2
3
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-296-285
   
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ปีงบประมาณ 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 582  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 4 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)